Informatie over veiligheidsbrillen

veiligheidsbril

Oogletsel ligt altijd op de loer. Elke dag lopen ongeveer 600 arbeiders oogletsel op. Dit kan gebeuren onder zeer verschillende omstandigheden, ook in situaties waar het in eerste instantie niet verwacht wordt.

Er kunnen verschillende gevaren onderscheiden worden: mechanische gevaren (zoals vaste deeltjes, stof, splinters etc.), optische gevaren (ultraviolette en infrarode straling), chemische gevaren (vloeistoffen en gassen), thermische gevaren (hittestraling en contacthitte) en ergonomische gevaren (onjuiste houding achter beeldscherm).

Voor elk gevaar biedt VeiligheidsbrillenOnline een passende oplossing. Maar hoe kiest u de juiste bescherming? Inventariseer eerst goed om welke soort gevaren het gaat en wat u daar voor nodig heeft.

Is er bescherming nodig tegen zowel grote als kleine stofdeeltjes, gassen en dampen of gesmolten metaaldeeltjes? Of wordt er gewerkt met agressieve chemicaliën? Afhankelijk van de werksituaties kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een combinatie van oog-, adem- en gehoorbescherming. Het brede assortiment van VeiligheidsbrillenOnline is verdeeld in de volgende groepen: beeldschermbrillen, correctie- en veiligheidsbrillen, overzetbrillen, lasbrillen, ruimzichtbrillen en UV en infrarood laserbrillen.

Eén op de drie mensen die achter een beeldscherm werken krijgt vroeg of laat oog- en of houdingsklachten. Een goede beeldschermbril met corrigerende glazen kan klachten zoals hoofdpijn, dansende letters, pijn in nek en/of schouders en tranende ogen voorkomen.

Een veiligheidsbril is te verkrijgen met of zonder corrigerende glazen. Werknemers die normaal gesproken geen bril dragen kunnen hun ogen beschermen met veiligheidsbrillen voorzien van planlenzen. Dit zijn optisch zuivere lenzen zonder sterkte. Heeft uw werknemer echter een veiligheidsbril nodig met correctie, dan kunt u kiezen uit kunststof lenzen of lenzen van polycarbonaat. Deze lenssoorten zijn ook weer verdeeld in een groot aantal kwaliteiten en typen: monofocaal, bifocaal of multifocaal, dunnere lenzen met een hogere brekingsindex, met een kraswerende coating of een anti-reflexcoating. Afhankeliijk van de werkomgeving kunt u ook nog kiezen voor een bepaalde kleur lens. Elke kleur heeft namelijk een specifieke uitwerking op het oog.

lasbril

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een overzetbril. Deze kan een brildragende werknemer over zijn eigen bril heen plaatsen. Vooral tijdens laswerkzaamheden is het belangrijk om de ogen te beschermen ter voorkoming van ernstig letsel zoals lasogen. Door te kiezen voor een lasbril met donkere glazen kiest u voor de meest optimale bescherming. Een lasbril kan ook over een normale bril gedragen worden.

Een ruimzichtbril biedt nog meer bescherming dan een gewone veiligheidsbril. De ruimzichtbril sluit namelijk helemaal aan op de gezichtshuid, zodat deze ook bescherming biedt tegen stof en spatten afkomstig vanaf de zijkant.

Uiteraard voldoen alle veiligheidsbrillen aan de Europese veiligheidsnormen. De coderingen die de normen voorschrijven zijn aangebracht op het montuur en de glazen. Naast de identificatiecode van de fabrikant en het CE-merkteken, staan er ook markeringen die de optische kwaliteit en de veiligheidtechnische aspecten aangeven.

veiligheidsbril normen

Hoewel de veiligheidsbril in principe algemeen geaccepteerd is, blijft het belangrijk om erop toe te zien dat deze bescherming ook daadwerkelijk gedragen wordt. En ook nog op de juiste manier. Bovendien is het aan te raden om de lenzen regelmatig te reinigen. Niet alleen voor een helder zicht maar ook om het behoud van de coating te verzorgen. De juiste reinigingsproducten bestelt u ook bij VeiligheidsbrillenOnline evenals overige toebehoren, zoals briletuis en brillenkoordjes.

Deel de link naar deze pagina:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Twitter Deel deze pagina op Pinterest